English | Deutsch | Magyar |
2015. április 27. Zita

CÍMOLDAL
A szelektív hulladékgyűjtés változása
TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
BOROSTYÁN ÉTTEREM ÉS SZÁLLÁS
HORGÁSZTÓ
CIVIL SZERVEZETEK
HASZNOS LINKEK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ORVOSI ÜGYELET
HELYI ÚJSÁG
KÖZBESZERZÉSEK
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK


Témahét alma


 

 

Farsang témahét

ÜLLÉS ÉS FORRÁSKÚT KÖZSÉGEK KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

A TÁMOP 3.1.4. pályázatához kapcsolódóan óvodánkban 2010. február 8 – 12. között

„Éljen a tánc, móka

itt a farsang, szól a nóta”

elnevezéssel témahét került megrendezésre, melynek keretében tartalmas játékos tevékenységeket ajánlottunk óvodásaink számára.

 

Pálfalvi Nándor: Farsang

Táncra, táncra kislányok

daloljatok kisfiúk.

Itt a farsang, haja – huj,

ne lássunk most szomorút.

Mert a farsang februárban,

nagy örömöt ünnepel.

Múlik a tél haja-huj,

s a tavasznak jönni kell.

Álljon a bál, amíg állhat,

nyagassuk a citerákat.

Körbe – körbe! csak vidáman

Maszk nélkül, meg maskarában.

Témahét helye: Margarét Óvoda Forráskút

Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport

Megvalósítás időszaka: 2010. február 8 – 12.-ig

Témahét célja:Néphagyományok őrzése, ápolása a gyermekkor korai szakaszában szűkebb (csoportban) és tágabb (óvodánkban) keretek között.

Farsanghoz kapcsolódó tevékenységeken alapuló ismeretszerzés.

Témahét előkészítése:

1. Tervezés, szervezés, a témához kapcsolódó eszközök, fényképek gyűjtése

2. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltség területek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek, kezdeményezések

3. Gyűjtőmunka a gyermekekkel közösen:

- fényképek

- szemléltető képek

- zene –, mese -, versgyűjtemény

4. Farsangi bál szervezése a Művelődési Házban szülőkkel közösen

1. nap

A nap feladata:

A farsanghoz kapcsolódó, korábban szerzett ismeretek felidézése.

Kötetlen beszélgetéssel a verbális kommunikációs készség, a beszédértés fejlesztése.

Szókincsbővítés az új kifejezések (maskara, téltemetés, tuskóhúzás) használatával.

Színek változatos alkalmazásával esztétikai nevelés.

Színezéssel a finommotorika, szem – kéz koordináció fejlesztése.

Matematikai tartalmú ismeretek bővítése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Bohócokat ábrázoló fotókon megfigyeljük a ruhákat, a sapka formáját, színét, mintáját

• Mennyiségi megállapításokat teszünk (több – kevesebb) a fotókon látható bohócok számát illetően

• A bohóc síkbáb elkészítése, színezése

• Közben elmondom az „Farsang van ma…” kezdetű verset.

• Az elkészített síkbábok segítségével mikrocsoportos versmondás

Farsang van most,

Ne feledd el.

Maskarádat

fürgén vedd fel!

Szól a duda,

szedd a lábad,

perdülj, fordulj

fürgén járjad!

Dobbanjon a

bundás bakancs

vígság legyen,

ez a parancs!

2. nap

A nap feladata: A dal elsajátításával a farsang hangulatának előkészítése.

Egyszerű táncmozdulatokkal metrumérzék fejlesztése.

Kooperatív képességek fejlesztése.

Farsangi szemüveg díszítése mozaik készítés technikájával, finommotorika -, esztétikai érzék fejlesztése.

Alkotókedv fokozása a síkban való tájékozódás során.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Felidézzük a korábban megbeszélt farsangi népszokásokat: téltemetés, tavaszvárás, tuskóhúzás

• Kezdeményezés a babakonyhai játékból, babák megvendégelése

• Megbeszéljük az esztétikus terítés alapszabályait: kistányér -, szalvéta használat, udvarias kínálás

• Eléneklem a „Járjunk táncot …” kezdetű dalt

• Érdeklődő gyerekeknek ragasztót és kartonból előre kivágott farsangi szemüveg formát adok kisebb méretűre vágott különböző színű papírmozaikkal

• Az elkészült szemüvegeket felpróbálva megtekintjük „Farsangi szemüveg kiállítás” keretében

• Farsangi szemüvegben gyakoroljuk az új dalt és az egyszerű táncmozdulatokat

3. nap

A nap feladata:A szociális képességek, az együttműködési képesség alakítása az Állatok farsangja eljátszásával.

Az állat fejdíszek kiválasztásával a döntésképesség fejlesztése, önismeret bővítése.

A közösség és az egyén összetartozásának mélyítése.

A zenemű meghallgatásával hallásfejlesztés, esztétikai nevelés, nagymozgások fejlesztése.

Empátia, beleélő képesség fejlesztése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• A fejdísszel teli kosár elhelyezése a csoportszobában

• Az érdeklődő gyerekek választanak állat fejdíszt

• Saint-Saëns: Állatok farsangja című zenére farsangi bálat rendezünk a csoportban

• Az állat fejdísznek megfelelő mozgás utánzása

• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése (négylábú és kétlábú állatok)

4. nap

A nap feladata:A gyurmázás technikájának (gömbölyítés) gyakorlása, majd egy új technika (lapítás) megismertetése.

Finommotorika, ujjak mozgásának és a tapintásos észlelésnek fejlesztése.

Alkotókedv fokozása.

Matematikai viszonyítások (kisebb – nagyobb, több – kevesebb) megfogalmazásával kommunikációs készség, ítélőképesség fejlesztése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Kezdeményezés a babakonyhai játékból

• Készítünk a babáknak farsangi fánkot

• Érdeklődő gyerekeknek gyurmatáblát és lisztgyurmát adok

• Mintázás közben elmondom az „Elmúlt farsang … „ kezdetű mondókát

• A kész fánkokat kis kosárba helyezzük és betesszük a babakonyhába

Elmúlt farsang, el, el, el

Kinek használt, kinek nem

Nekem használt, neked nem

Én táncoltam, te meg nem.

5. nap

A nap feladata:Az együttműködési képesség, az összetartozás érzésének fejlesztése.

Verbális kommunikáció magasabb szintre emelése.

Tiszta, érthető versmondásra törekvés.

A Művelődési Házban történő szerepléssel az önbizalom fejlesztése, szereplési vágy kielégítésére törekvés.

Alkalmazkodó készség növelése, türelem, kitartás fejlesztése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• A farsangi bál megszervezése és lebonyolítása a szülők bevonásával

• A farsangi műsor előadása a vendégeknek

• Óvónők bábműsora, dramatizálással a gyermekek számára

• Mozgásos vetélkedő játékok megszervezése

• Nagycsoportosok cirkuszi műsorának megtekintése

• Zenés, táncos játékok lebonyolítása

• Farsangi fánk elfogyasztása a bál zárásaként

A témahét összegzése:

Feladatunk az volt, hogy az óvodás gyermekek így a kiscsoportos korosztály is érzékelje, és egyben részese is legyen a farsangi népszokásoknak, hagyományoknak. Érdeklődésükhöz mérten vegyenek részt a témahéthez kapcsolódó kezdeményezésekben, tevékenységekben. Egyénileg és mikrocsoportos foglalkoztatási keretekben fejlődjenek. Ismereteiket tapasztalati úton szerezték meg. Nagyban fejlődött a közösségi és együttműködési készségük.

Alma témahét

A TÁMOP 3.1.4. pályázatához kapcsolódóan óvodánkban 2009. november 9 – 13. között

„Alma, alma, piros alma”

Elnevezéssel témahét került megrendezésre, melynek keretében tartalmas játékos tevékenységeket ajánlottunk óvodásaink számára.

Csanádi Imre: Alma

Érik az alma,

Hajlik a gallya,

Fűre hajlik, mint egy sátor,

sok édes almától.

szedjük,

kapjuk,

habosra harapjuk, -

a többivel mi legyen?

holnapra

hagyjuk.

Témahét helye: Margarét Óvoda Forráskút

Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport

Megvalósítás időszaka: 2009. november 9 – 13-ig

Témahét célja:A gyermekkor korai szakaszában alakuljon ki a helyes táplálkozás, ezen belül a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának igénye. Érzékeljék az egészséges életmód és az étkezés összefüggését játékos tevékenységeken alapuló ismeretszerzés során. Sajátítsák el a gyümölcsök fogyasztásához kapcsolódó alapvető egészségügyi szokásokat.

Témahét előkészítése:

1. Tervezés, szervezés, a témához kapcsolódó eszközök, gyümölcsök gyűjtése

2. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltség területek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek, kezdeményezések

3. Gyűjtőmunka a gyermekekkel és a szülőkkel közösen:

- őszi gyümölcsök

- szemléltető képek

- zene –, mese -, versgyűjtemény

4. séta megszervezése a közeli gyümölcsöskertbe

1. nap

A nap feladata:

A családban szerzett ismeretek felidézése.

Sétával a közös tapasztalatszerzés örömének éreztetése, utcai viselkedés szabályainak megismertetése.

Almaszedéssel a nagymozgások, karizom erősítése.

Beszélgetéssel a beszédértés, verbális kommunikációs készség fejlesztése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Élményszerző séta keretében megfigyeljük az almafát, nagyságát, rajtalévő gyümölcsök színét, formáját

• Kötetlen beszélgetés alkalmával felfedezzük, hogy a Nap éltető melegének, a napsütésnek jótékony hatása van az élőlényekre, így a növényekre is

• Az almaszedés közben eléneklem a csoportnak az Alma, alma, piros alma kezdetű dalt

Alma, alma, piros alma odafönn a fán.

Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám.

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél

azt az almát, piros almát lefújja elém.

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél

azt az almát, piros almát lefújja elém.

2. nap

A nap feladata:

Az élményszerző kiránduláson szerzett tapasztalatok felidézésével hosszú távú memória fejlesztése.

Az almák különböző szempontok szerinti válogatásával figyelemkoncentráció, gondolkodás fejlesztése.

Összehasonlítás képességének gyakorlása.

Szociális képességek fejlesztése: együttműködési képesség, akarati tényezők fenntartható fejlődés alakításával.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Felidézzük, hogy az élményszerzés séta alkalmával az almákat leszedtük a fáról és kosárba raktuk, majd ezeket asztalra helyezzük

• Megfigyeljük a nagyságát, formáját, színét

• Mikrocsoportos keretek között válogatjuk: nagyság szerint kisebb – nagyobb

szín szerint piros – sárga

• „Piros alma sárga” mondóka elsajátítása

• Megbeszéljük a fogyasztás módját, a gyümölcsökkel kapcsolatos helyes étkezési szokásokat

• Mielőtt elfogyasztjuk alaposan, folyó vízben megmossuk

• Felnőtt által feldarabolt almákat megkóstoljuk, ízlelgetjük

• Ízlelés útján felfedezzük, hogy vannak édes, savanykás, savanyú almák

• Megbeszéljük, hogy miért fontos a mindennapos gyümölcsfogyasztás

• Célba gurító versenyt rendezünk kosárba almákkal

Piros alma sárga,

gurulj a kosárba

3. nap

A nap feladata:

A gyurmázás egyik alaptechnikájának (gömbölyítés) elsajátítása.

Finommotorika és a tapintásos észlelés fejlesztése, gyurma felületén való tájékozódás a finommozgások gyakorlásán keresztül (alma szára, csuma rész papírból, majd ennek megfelelő helyre helyezése).

Szem – kéz koordináció fejlesztése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Kezdeményezés a babakonyhai játékból

• Kínáljuk meg a babákat is a finom vitaminos almából

• Az érdeklődő gyermekeknek gyurmatáblát és a tűz jellegzetes színével megegyező (piros) lisztgyurmát adunk

• Az elkészült „almákat” tálcákra helyezzük, megbeszéljük, hogy 1 – 2 napi száradás után tudjuk a babakonyhába tenni

• „Alma, alma” kezdetű dal eléneklése az érdeklődő gyermekek számára

4. nap

A nap feladata:

A dal elsajátításával dinamikai érzék fejlesztése.

Az egyenletes lüktetés kifejezésével a metrumérzék fejlesztése.

A közösségi -, az egymáshoz tartozás érzésének erősítése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Előre megfestett almafa formára kivágott vastag karton elhelyezése a csoportszobába

• Az „almafa” alá ülve az érdeklődő gyermekek meghallgatják a Rua – Rua kezdetű dalt

• Fejdísz használatával ösztönözzük a mikrocsoportos vagy egyéni éneklésre a gyermeket

• Előre kivágott, jellel ellátott almák felragasztása az „almafánkra”, így mindenkinek van egy kis almája, a felnőtteknek egy – egy nagy almája

• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése (több – kevesebb, kisebb – nagyobb)

5. nap

A nap feladata:

A mesetudat és a gondolkodási műveletek fejlesztése a bemutatás és az azt követő beszélgetés során.

Az emlékezet, a figyelem, a képzelet, a fantázia fejlesztése a mese hallgatása során.

Szókincsbővítés az új, ismeretlen szavak által (medve koma, lepottyan)

Empátia, a beleélő képesség fejlesztése a mese szereplőivel való azonosulás során.

Nyelvi kifejezőkészség bővítése.

Mozgásos játékkal a figyelem, téri orientáció, nagymozgások fejlesztése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• A mesegyertya elhelyezésével történő kezdeményezés erősíti a tűz témakörhöz való kapcsolódást

• Többszöri ismétlés után lehetőséget adunk a mese eljátszására, biztosítva a fejdíszeket

• Gyermekeket „átvarázsoljuk” autókká, akik almát szállítanak a „piacra” – mozgásos játék, futkározás szétszórt alakzatban, jelre kijelölt helyre futás

• Tálcán már megmosott, feldarabolt almát kínálunk a kezdeményezés lezárásaként

A témahét összegzése:

Célunk az volt, hogy a kiscsoportos gyermekek a beszoktatás ideje alatt tartalmas, komplex tevékenységekben vehessenek részt igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően. Ezzel könnyebbé tegyük a szülőktől való elválást az óvodába érkezéskor. Az egyéni fejlesztéssel, mikrocsoportos foglalkoztatási keretekkel igyekszünk a gyermekek képességeinek szintjéhez alkalmazkodni. Megteremtettük annak lehetőségét, hogy ismereteiket tapasztalati úton szerezzék meg. Alapoztunk a gyermekek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira.