VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


KIEMELT HÍREK
A falugazdász tájékoztatója
2015.06.12.

A 2015-ös Agrárkamarai tagdíjbevallás elkészítése június 1 és 30 között lesz esedékes!!! Július 1-től 31-ig, ha késedelmesen készítjük el a tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő szankciót fognak alkalmazni ...
RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
Testületi tájékoztató
2015.06.12.

Első napirendi pontban a Forráskúti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetéséről döntöttek a képviselők. A köznevelési törvény meghatározza, hogy a települési önkormányzat mikor köteles a tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlant működtetni...
RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
Díszpolgári Címre kiírás
2015.06.12.

Amint arra minden évben sor kerül, úgy idén is dönteni kell a képviselő-testületnek arról, hogy ki kapja meg „Forráskút község Díszpolgára” kitüntető címet, illetve kinek adományoz a testület „Forráskút községért Érdemérmet...
RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
Önkéntes Tűzoltóegyesület hírei
2015.06.12.

A Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség és a Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély Megyei és Nemzetközi Tűzoltóversenyt rendezett szombaton. A versenyre 17 tűzoltó csapat, több mint 170 fővel érkezett, a megye különböző településeiről...
RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
Véradás
2015.06.12.

Véradás júl. 7. kedd 9.30—12-30-ig...
RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
Házi bekötések kiépítése
2015.06.12.

A szennyvíztisztító-telep próbaüzeme 2015. február 20-án megkezdődött, ezért az alábbi utcákban és házszámú ingatlanokban meg lehet kezdeni a házi bekötés kiépítését és az Alföldvíz engedélye alapján a rákötés elvégzését...
RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
2015. július 04. Ulrik
SMS HÍRLEVÉL
Regisztáció:
KERESÉS
TELEFONKÖNYV
FÓRUM

TOVÁBBI HÍREK
2015. június 22.

A külterületi ingatlan tulajdonosoknak illetve a törvény értelmében a földhasználónak, minden év június 30-ig gondoskodnia kell a parlagfű-mentesítésről...
2015. április 22.

A Mórahalmi Járási Hivatal (Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály) egységes ügyfélfogadási ideje...
2015. február 02.

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 64-66.) - a továbbiakban: hálózati engedélyes - részére a tárgyban megnevezett közcélú villamos elosztó hálózat (szabadvezeték, transzformátorállomás, szigetelt vezeték) építését és a nem közterületi ingatlanokra a vezetékjogot valamint a meglévő (szabadvezeték) bontását az alábbi feltételekkel E N G E D É L Y E Z E M...
2015. június 08.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2015. évi bevallásának határideje 2015. június 30...
2015. március 11.

TISZTELT ÜGYFELEINK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 19-23 között – 3 munkanapon át (csütörtök, péntek, hétfő) – a Csongrád Megyei Kormányhivatal alábbi Járási Földhivatalaiban...
2014. december 12.

A szennyvízcsatornázás kivitelezője az OMS Környezetvédelmi Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy kéthetente KEDDEN 17.00 -19.00 óra között ügyfélfogadást tart a Művelődési Házban...
2015. június 01.

Az alapítvány részére a NAV az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig 277 710 Ft összeget utalt ki. Ezen összeget az alapítvány 2014-ben az alábbi, alapcél szerinti közhasznú tevékenységeire fordította...
2015. március 06.

Sajnálatos tény, hogy egyre több olyan bűncselekmény történik környezetünkben, melyet az emberek hiszékenységére, és jó szándékára alapozva követnek el. A következő pár gondolatban bemutatunk két tipikus „átverésre” épülő bűncselekményt, melyeket elsősorban idős, egyedül élő emberek kárára követnek el...
2014. október 28.

A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén az elmúlt időszakban megnövekedett azon bejelentések, feljelentések száma, amelyek a házaló faárusokkal kapcsolatban érkeztek. A feljelentések alapján megállapítható, hogy egyes házaló faárusok úgynevezett „hordós” méréssel árusítják tűzifájukat...