VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  INTÉZMÉNYEK  |  ISKOLA
Nyomtatható verzió
Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye

Forráskúti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
OM 201209

Mottónk:

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,
hogy hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni!"

(Szent-Györgyi Albert)

Iskolánk 1950 ősze óta működik a jelenlegi épület régi szárnyában. Ebben az időben több tanyai iskola is működött, amelyek küldetésük végeztével a hetvenes években sorra megszűntek. 1978-ban tornatermet építettek iskolánk mellé, amely ugyan az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, de szükségünk lenne egy korszerűbb tornacsarnokra. Iskolánk 1994-ben 4 tanteremmel bővült. A gazdagabb programkínálat, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 1995 óta működik iskolánknál alapfokú művészeti oktatás, így 9 művészeti tagozaton bővíthetik ismereteiket gyermekeink. Jelenleg 10 tanulócsoport tanul, használja az intézmény felszereléseit, szaktantermeit, sportlétesítményeit.

Küldetésnyilatkozatunk:

 • Legfontosabb feladatunknak tekintjük tanulóink autonóm (belülről vezérelt) személyiségének fejlesztését; partnereink a tanulók, a szülők, a fenntartó igényeinek megfelelő szolgáltatás nyújtását.
 • A nevelő-oktató munka minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. A tanítás-tanulás folyamatában önfejlesztő technikákat alkalmazunk, célunk a sokoldalú tanulási módszerek elsajátíttatása.
 • Fejlesztjük a tanulók képességeit, törekedve arra, hogy neveltjeink sikerélményhez jutva képesek legyenek önmaguk további fejlesztésére, a folyamatos önképzésre.
 • Partneri kapcsolatainkat az őszinteség, a felelősségérzet irányítja. Szociális érzékenységgel segítjük a család nevelő munkáját, pedagógiai tevékenységünkben a nevelésre helyezzük a hangsúlyt.
 • Pedagógiai programunk a helyi tanterv rendszerére építve közvetíti a nevelőtestület által választott legfontosabb értékeket, megvalósításával fejlesztjük a tanulók személyiségét, képességeit, felkészítjük őket a további folyamatos tanulásra, az életben való helytállásra.

Pedagógiai programunk megvalósításával szeretnénk tanulóinkat felkészíteni arra, hogy életük során teljes életet tudjanak élni, megfeleljenek az Európa Unió kihívásainak, sikeres, boldog felnőttek legyenek!

Az egyre nehezebbé váló működési feltételek ellenére is elmondhatjuk, hogy községünk önkormányzata iskolabarát. Jelenleg is folyik a régi iskolaszárny felújítása. Az iskola őrzi és ápolja a hagyományokat, tevékenyen részt vesz a falu közéletében is. A tanuláson kívül sokoldalú művelődési lehetőséget biztosít a gyermekek számára.

Iskolánk szakmai kínálata

Alapellátás

 • Általános iskolai oktatás
 • Eltérő tantervű általános iskolai oktatás
 • Napközi-otthonos ellátás
 • Integrált oktatás
 • Gyermekétkeztetés

Speciális ellátás

 • szakköri formában 2-3. osztálytól számítástechnika oktatása
 • hagyományápoló iskolai rendezvények 1-8. osztályos tánc és illemtan oktatás
 • osztály csoportbontása magyar, matematika, angol, számítástechnika, technika tantárgyakból (minimum 10 fő/ csoport)
 • sportfoglalkozások, tömegsport
 • gyógytorna
 • logopédia
 • részképesség-zavarosok fejlesztése, prevenció
 • tehetséggondozás

Alapfokú művészeti oktatás

Intézményünknek a minősítő testület KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSŰ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY címet állapított meg!


Létrehozás dátuma: 2006. október 12.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. augusztus 17.