VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Polgármesteri Hivatal
Nyomtatható verzió
Polgármesteri Hivatal

Cím: 6793 Forráskút, Fő u. 74.
Tel.: 62/287-222
Mobil: 70/489-5655
Fax: 62/287-323
e-mail: hivatal@forraskut.hu

Ügyfélfogadás:
hétfő8-16.30
keddnincs ügyfélfogadás
szerda8-16.30
csütörtök8-16.30
péntek8-12

Fodor Imre polgármester: 62/287-222 ; polgarmester@forraskut.hu

dr. Kapás Anita jegyző: 62/287-353 ; jegyzo@forraskut.hu

Titkárság:
Dudásné Gábor Tünde 62/287-222, vagy 111-es mellék
e-mail: hivatal@forraskut.hu
 • anyakönyvi ügyintézés
 • kifüggesztési kérelmek
 • iktatás, iratkezelés

Pénzügyi Iroda:
Varga Istvánné: 146-os mellék
Szalai Zsoltné Godó Mónika: 147-es mellék
Barakonyiné Kómár Anikó: 147-mellék
Kissné Tóth Klára:156-os mellék
e-mail: gazdalkodas@forraskut.hu

 • Munkaügyi ügyintézés
 • Pénztári ki- és befizetések
 • Segélyek eseti kifizetése
 • Sírhelymegváltás

Igazgatási Iroda:
Galzóné Gyuris Tímea: 142-es mellék
Sutka Zsófia: 161 mellék
e-mail: szocialis@forraskut.hu

Szociális Ügyek

 • Települési támogatás
 • lakásfenntartási támogatás
 • rendkívüli segély
 • temetési segély
 • egészségügyi támogatás (gyógyszerköltségekhez)
 • Első lakáshoz jutók kamattámogatása
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • BURSA Hungarica ösztöndíj
 • Szociális étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Tanyagondnoki szolgáltatás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Közösségi pszichiátriai ellátás
 • Támogató szolgáltatás

Igazgatási Iroda:
Vetróné Czékus Teréz 131-es mellék
Jenei Hajnalka 141-es mellék
e-mail: ado@forraskut.hu

Adóügyek

 • Adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • Adóigazolások kiadása
 • Gépjárműadó
 • Helyi iparűzési adó
 • Kommunális adó
 • Telekadó

Népességnyilvántartás

 • Lakcím-változás bejelentése
 • Lakcímkártyák kiadása
 • Lakcímmel kapcsolatos igazolások kiadása

Egyéb

 • Hagyatéki ügyintézés

Anyakönyvi iroda
Dudásné Gábor Tünde anyakönyvvezető 111-es mellék, hivatal@forraskut.hu

Anyakönyvi igazgatás

 • Házasságkötés
 • Állampolgársági eskütétel
 • Anyakönyvi (születési, házassági, halotti) kivonatok kiállítása
 • Apai elismerő nyilatkozat felvétele
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Elektronikus anyakönyvi bejegyzések teljesítése

Építésügy:
Majoros Imre (páros hét csütörtökönként 13:00- 16:00 óráig): 145-ös mellék

Falugazdász:
Gyuris Ferenc (kedden, szerdán 8-16, pénteken 8-12 óráig): 30/337 25 20

Körzeti megbízott:
Repkó Zoltán 148-as mellék, vagy 20/209 5303
Fogadó óra: mindenhónap első csütörtöki napján 8-10 óráig
Általános segélyhívó: 112, Rendőrség: 107

Járási Hivatal helyi ügyfélfogadása
dr Sziromi Márta, járási gyámhivatal (páratlan hét péntekenként 9-12 óráig) 145-ös mellék
Ráczné Tóth Szilvia, települési ügysegéd (Szerda 9-12 óráig) 145-ös mellék

Gyámügyek

 • Iskoláztatási támogatás felfüggesztése
 • Védelembe vétel
 • Ideiglenes hatályú elhelyezés
 • Átmeneti nevelésbe vétel
 • Kiskorúak vagyoni ügyei
 • Gondnoksági ügyek

Települési ügysegéd

 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
 • Időskorúak járadéka
 • Közgyógyellátás
 • Ápolási díj
 • Aktív korúak ellátásai
 • Családtámogatási ellátások (családi pótlék, GYES, GYET, stb.)
 • Hadigondozotti járadék

Jegyző:
dr. Kapás Anita
Tel.: 62/287-353 e-mail: jegyzo@forraskut.hu
 • • Kereskedelmi engedélyezési eljárások
 • • Telepengedélyezési eljárások
 • • Birtokvédelmi ügyek
 • • Szakhatósági állásfoglalások


Létrehozás dátuma: 2006. szeptember 27.
Utolsó módosítás dátuma: 2017. február 28.