VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  INTÉZMÉNYEK  |  TEMPLOM
Nyomtatható verzió
Templom

Forráskút község lakosságának körülbelül 98%-a Római Katolikus. Már 1900-ban tervezik Forráskúton egy templom építését. A Neoromán stílusú, egyhajós Római Katolikus templom 1906-ban, közadakozásból épült.Az építéshez szükséges telket egy helyi gazda, Sándor János ajánlotta fel. Az építkezés során összesen 97000 égetett téglát használtak fel, melynek eredményeként 154 m2-es, 462 ember befogadására alkalmas szép kis templom született meg. A templom tornya 23 méter magas, ebben 400 kg-os, egy 130 kg-os harang és egy 42 kg-os csengettyű, lélek-harang található. A sekrestye 1913-ban épült. A templomot „Jézus menybemenetelének” emlékére szentelték fel. A templom búcsúja Pünkösd előtti vasárnap.

A kezdeti időkben nem volt állandó lelkésze a községnek. Viszont mikor felépült a lelkészlakás a szükséges melléképületekkel (mintegy 9000 pengőből), illetve egy hold földterületet vásároltak a hívek temetőnek, akkor a püspök hozzájárult a forráskúti lelkészség működéséhez. Nagy jelentősége volt ennek, hisz a forráskúti pap volt az, aki havonta két alkalommal járt át Zsombóra is misét tartani, sőt a csólyosi és pálosi puszták hívő lakosai is Forráskútra jártak át szentmisére.

Kezdetben a hívek lelki gondozását Kiskundorozsma látta el. A lelkészség 1932-ben alakul meg. Plébániai rangot 1933-ban kap, ekkortól van anyakönyvezés, az ezt megelőző időszak anyakönyvei a Szeged-Kiskundorozsmai plébánián találhatóak. A plébánia 1993-ban a Váci Egyházmegyétől átkerül a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez. A község első lelkésze Rácz István dorozsmai káplán volt, akit 1932. június 29-én, Péterpál ünnepén, nagy ünnepségek közt iktattak be. Őt követően Zsellér Gábort, kiskundorozsmai káplánt nevezték, ki 1935. július 1-én, aki 1942 januárjáig volt a település plébánosa. 1942. december 1-jével Varga József atya került Forráskútra, aki az első állandó plébánosa volt a falunak harminchárom éven keresztülszolgálta és szerette Isten népét. Itt érte a halál, a falu temetőjében a kereszt mellett van eltemetve. Varga atya halála után egy ideig Téglás Pál atya járt át Zsombóról Forráskútra, míg 1979.febr.1.én Csontos Ferenc kerül ide plébánosnak, aki 1983-ig tevékenykedett településünkön.

1983. szeptember 8.-tól Soós János atya a forráskúti egyházközség plébánosa. Az egyházmegyék területi rendezését követően, 1993-tól a kisteleki esperesi körzet esperese. Soós János 1949. március 4. született Kiskunhalason, gimnáziumi tanulmányait 1963-ban kezdte a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban, ahol 1967-ben szerzett érettségi bizonyítványt. Teológiai tanulmányait Szegeden a hittudományi Főiskolán 1967-ben kezdte, de 1967-1969 decemberéig sorkatonai szolgálatot töltött Baján és Kaposváron. Visszatért Szegedre, folytatta tanulmányait, 1970-ben a Budapesti Központ Szemináriumba küldik, a Hittudományi Akadémián végezte tanulmányait. 1974. június 23. Vácon szentelték pappá, Először káplánként dolgozott: papi állomáshelyei: Rákoscsaba (1974-1976), Isaszeg (1976-1979), Lajosmizse (1979-1980), Szeged-Kiskundorozsma (1980-1982), Kiskunfélegyháza (1982-1983). Plébános: 1983-tól Forráskúton, és oldallagosan 1983-1993-ig Csólyospálos, és 1993-től Zsombót is ellátja.

A mai temető keresztútja 14 állomásból áll. Családi sírboltok tartoznak egy-egy állomáshoz, így a keresztút állomásainak gondozását a családi sírboltok hozzátartozói végzik. A keresztút közepén kereszt áll. A kereszttől jobbra Varga József atya, balra Rácz István atya édesapja van eltemetve. Az önkormányzat 1998-ban a temető kerítését és főkapuját újította fel.

A templom karbantartása, felújítása több év adakozásaiból szakaszosan folyik: 1959-ben vezetik be a villanyt. A plébániára csak 1964-be. A templomtér utcai kerítése 1966-ban készült el beton oszlopokra, horganyzott dróthálóból. Ebben az évben javították a templomtornyot és a villámhárítót is fölszerelték. 1968-ban egy belső festésre került sor. 1975-ben a külső vakolatot is felújították, eddig meszelt fal volt, ekkor kapott időtálló kőporos fedést. 1980-ban kap a templom egy Dantherm kazánú fütőberendezést. 1982-ben a belső festést újították meg,majd 1992.ben újra festették, A templom tetőzetét 1996-ban cserélték le, ekkor távolították el az 1906-os palatetőt és ekkor került sor a külső festés felújítására is.

Soós János atya
soos.j@invitel.hu


Létrehozás dátuma: 2006. október 13.
Utolsó módosítás dátuma: 2016. július 11.