VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  INTÉZMÉNYEK  |  TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
Nyomtatható verzióSzociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások

Önkormányzat által önállóan biztosított szolgáltatások
Tanyagondnoki szolgáltatás
Szociális étkeztetés
    Pesír Zita szociális segítő 62/287-222/143-as mellék

Önkormányzat által Társulás vagy Együttműködés keretében biztosított szolgáltatások
Gyermekjóléti szolgáltatás
    Rabi Mihályné családgondozó 62/287-222/130-as mellék
Családsegítés
    Vass Ilona családgondozó 62/287-222/161-es mellék
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgálat
Közösségi pszichiátriai ellátás
    Pesír Zita intézményvezető-helyettes, telephelyvezető 62/287-222/143-as mellék

Létrehozás dátuma: 2006. október 13.
Utolsó módosítás dátuma: 2014. március 07.