VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  TELEPÜLÉSÜNK  |  Testvértelepüléseink  |  Csíkszenttamás
Nyomtatható verzió
Testvértelepülésünk Csíkszenttamás

Csíkszenttamást a Csíkjenőfalva és Csíkszentdomokos közé eső falut a hagyományőrző csíki falvak között tartják számon. 2005. május 13-a óta Forráskút testvértelepülése.

Lakossága közel 2700 fő, két személy kivételével mind magyarok. Csíkszeredától 26 km-re fekszik, az Olt folyó mentén. Alsó és felső szomszédjával is szorosan összenőtt. Neve 1333-ban de Sancto Thoma néven szerepel. 1441-ben Zenth Tamás, 1549-ben Szent Tamás a neve.

A hagyomány szerint a falu első telephelye a Csonkatorony közelében lehetett, tehát a mostani helyétől fennebb 2-3 km-rel, a „feneketlen” tavacska feletti dombon. Csonkatornya műemléképület. Csíkszenttamás érdekes építészeti emléke. A falutól egy km-re északnyugatra, egy magas dombháton található.11 méter magas, a falu középkori templomának maradványa. Csupán az északnyugati támasztópillére, a délnyugatinak pedig csak egy része maradt meg. Falvastagsága közel egyméteres. Az egykori templom a 14-15. századi csíki gótikus templomok sorába illeszthető. A templomot várfal övezte. A Pusztatemplom körüli cinterem még a templom lebontása után is sokáig temetőül szolgált.

A mai római katolikus templom 1776-1778 között készült el. Az új templomba átmentették a „fejedelmien szép Madonnát” is, ami a 15. század derekán készült. Ma a „Csíkszenttamási Madonna” néven

ismeretes és a csíksomlyóival egy műhelyből való.

A falutól nyugatra eső dombon a Sándor család Szent Anna-kápolnája áll, kriptával. 1861-ben építették újjá. Manapság az Anna napi búcsúkor falunapot tartanak itt.

A torony közelében van a szenttamási Feneketlen tó, melyben az utolsó csíki bölény csontvázát is megtalálták. Benkő Károly történész 1853-ban

Tófenéknek nevezi és szerinte meleg forrása nem fagy be. Orbán Balázs, a neves néprajzkutató is említi a vízibölényekkel benőtt tavat, melyből

Hővíz-patak folyik ki. A Feneketlen tónak is megvan a maga legendája. A hagyományok szerint a templom harangját ellopta a helyi harangozó, aki mikor a lopással meggyanúsították, azt monda süllyedjen el a háza ha nála van a harang. A háza ekkor elsüllyedt és ekkor keletkezett a Feneketlen tó.2003 őszén népszavazáson döntöttek a szenttamásiak, hogy Csíkkarcfalvától elszakadjanak és önálló községként éljenek tovább. Az önállóvá válás után vált számukra lehetővé, hogy testvér-települési kapcsolatokat alakítsanak ki. Már volt egy hollandiai „testvérük”, illetve májustól Magyarországról Forráskút lett a testvértelepülésük.


Létrehozás dátuma: 2006. szeptember 27.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. november 10.