VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  INTÉZMÉNYEK  |  ÓVODA  |  Középső csoport
Nyomtatható verzió

Témahét Farsang

ÜLLÉS ÉS FORRÁSKÚT KÖZSÉGEK KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

„Elmúlott a rövid farsang,

De mi azt nem bánjuk,

Sirassák a lányok, itthon maradásuk

Kiknek a nagy méreg miatt,

Ráncos az orcájuk.”

A TÁMOP 3.1.4 pályázathoz kapcsolódóan óvodánkban, mind a három csoportban, 2010. február 8.-12. között került megrendezésre,

„Éljen a tánc, a móka, itt a farsang, szól a nóta.”

téma hét, melynek keretében nagyon sok farsanghoz kapcsolódó tevékenységgel ismertettük meg a gyerekeket, táncoltunk,vendégségben voltunk a nagy csoportosoknál, derűs , vidám légkört teremtettünk a csoportunkban.

A témahét helye: Margarét Óvoda Forráskút

A résztvevő gyerekcsoport: középső csoport

Megvalósítás időszaka: 2010. február 8.-12.

A témahét célja:

A farsangi hagyományokkal, a farsangi népszokásokkal való megismerkedés. Farsang jegyében jókedv, derű teremtése a csoportban. Tél temetése, tavasz várása. Tánc, mulatság, vigalom. Különböző kézműves technikákkal való megismerkedés.

A témahét előkészítése:

1. Tervezés, szervezés

2. Heti terv összeállítása: a műveltségterületek köré csoportosuló feladatok összeállítása

3. Gyűjtő munka:

- dalok, versek, mesék keresése, táncos koreográfia megtervezése, farsangi cd lemez keresése

- a foglalkozásokhoz szükséges eszközök előkészítése ( tapéta ragasztó, újság papír, fehér csomagoló papír, tempera színes anyag darabok, előre kivágott színes szemüvegek, kalapformák,)

4. A kultúrházban lebonyolítandó farsangi mulatságra meglepetés bábdarabbal készülnek az óvó nénik. A báb darab előadását, hosszas kutató és szervezőmunka előzte meg.

(bábok előkészítése, szerepek kiosztása, megtanulása)

1. nap

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

1. Itt a farsang áll a bál- kezdetű farsangi dal felelevenítése, illetve akinek még nem ismerős azokkal a gyerekekkel megtanuljuk

2. Közös tevékenység formájában bohóc fejet kasírozunk, lépésről-lépésre, így megfigyelhetik, valamint részesei is lehetnek egy bohóc elkészülésének, a készítés, díszítés folyamatának.

3. Megbeszéljük ki milyen jelmezt ölt majd magára a farsangon.

2. nap

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

Farsangi vers, valamint egy tánccal kombinált dal megtanulása. A tánc koreográfiájának a kitalálása, megtanulása a nap, illetve a hét feladata. Beszélgetünk a farsanggal kapcsolatos szokásokról, kinek milyen élménye van korábbi farsangi mulatságokról.

Pálfalvy Nándor: Farsang

Táncra, táncra kisleányok!

Daloljatok fiúk,

Itt a farsang haja-huj

Ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban

Nagy örömet ünnepel,

Múlik a tél haja-huj,

S a tavasznak jönni kell.

3. nap

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

Előre kivágott farsangi szemüvegek díszítése különböző formájú és színű textil darabokkal. Egyben gyakoroljuk a különböző formájú síkidomok megkülönböztetését, azonosítását. Megbeszéljük a színeket, megállapításokat teszünk a díszítés számosságát illetően. Farsangi versek, valamint a kultúrházban előadott műsort elpróbáljuk.

Lévai Erzsébet: Farsang napján

Farsang napja eljött már Nagy mulatság van itt ma

Kezdődik a jelmezbál Ezerféle maskara

Zeneszóra vígan lép Perdül-fordul, integet

Ring a tarka báli nép Búcsúztatja a telet.

4. nap

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

Még színesebbé téve a hetet a nagycsoportosok cirkuszi előadásra hívták meg a középső csoportosokat. Nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára, hiszen nemcsak szerepeltek, mint cirkuszi előadóművészek, hanem cirkuszi állatok is megjelentek a porondon. A cirkuszi bemutató előtt kis kalapokat készítettünk a gyerekekkel, melyet színes papírból kivágott formákkal, valamint krepp papírral díszítettek.

5. nap

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

A farsangi időszak lezárásaként közös mulatságot rendezünk a helyi művelődési házban, ahol mind a gyerekek, mind a felnőttek jelmezbe öltöznek. Mind a három csoport elmondja az általa megtanult verseket, dalokat, majd közös mulatozás, tánc folytatódik. Az óvó nénik meglepetéssel készülnek a gyerekeknek (báb darab), a nap zárásaként farsangi fánkkal vendégelünk meg minden résztvevőt. Az egészséges életmód jegyében nagyon sok zöldséggel, valamint gyümölccsel tudtuk megkínálni a vendégeket.

Összegzés:

Nagyon jó hangulatban, vidáman telt el a farsangi hét, valamint a hét lezárásaként a közös farsang. Sok anyuka, valamint nagymama volt kíváncsi a rendezvényünkre. Sok kézműves technikával ismerkedtek meg a gyerekek, komplexitás jellemezte és átszőtte a hetet. Építettünk a gyerekek élményeire, tapasztalataira, minél több tevékenységbe bevonni őket. Próbáltuk szem előtt tartani az egészséges életmódra nevelést, valamint az egészséges táplálkozást is bevonni egy ilyen nagyszabású rendezvénybe.

Témahét Alma

„Édes almát hoztam én, gömbölyű
tűz színű, mint a fény
Enné hét falu, kapd el kisfiú,
üljünk fatövébe kettecskén.”

A TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan óvodánkban , mind a három csoportban, 2009.november 9-13 között került megrendezésre

„Alma, alma, piros alma”

témahét, melynek keretében tartalmas tevékenységekkel próbáltuk megismertetni a gyerekeket, valamint az eddigi tapasztalataikat feleleveníteni.

A témahét helye: Margarét Óvoda Forráskút

A résztvevő gyerekcsoport: középső csoport

Megvalósítás időszaka: 2009. november 9-13.

A témahét célja:
Természet és környezetvédelemmel való ismerkedés. Ok –okozati összefüggések keresése a környezetvédelem és az egészséges táplálkozás között. Közvetlen tapasztalatszerzés ( ízlelés, szaglás, tapintás , látás…), tapasztalatok megfogalmazása.

A témahét előkészítése:

1. Tervezés, szervezés: a témához kapcsolódó anyagok összegyűjtése

2. Heti terv összeállítása: a műveltségterületek köré csoportosuló feladatok összerendezése

3. Gyűjtő munka a gyerekek bevonásával:

- őszi gyümölcsök (alma, körte ) , a szokásos heti gyümölcsnaphoz, aszaláshoz(aszaló gép)

- zenei művek, versek, mesék

- vizuális tevékenységhez a szükséges anyagok (tapéta ragasztó, színes papírok, piros- zöld tempera, só-liszt gyurma, különböző színes textilek ) begyűjtése

- őszi gyümölcsöket ábrázoló képek

1. nap

A nap feladata: A már meglévő ismeretek felidézése az őszi gyümölcsökkel kapcsolatban. Milyen gyümölcsöket ismernek (alma, körte, szőlő…). Beszélgetés a gyümölcsök színéről, formájáról. Mit készítünk a gyümölcsökből?

Miért fontos a nap „tüze” a nővényeknek, milyen szerepe van azok fejlődésében.

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

1. Ismerkedés a gyümölcsök formájával, színével

Milyen gyümölcs van a takaró alatt?

Egy- egy gyümölcs letakarása, majd tapintás útján való felismerés.

2. Aszalás

- előre elkészített vágódeszkákon felkarikázzuk az almákat, majd aszalógépbe helyezzük

- a megszáradt almaszeleteket kis kínálós kosarakba tesszük, majd megvendégeljük a gyerekeket

- következtetéseket vonunk le, a gyümölcsök aszalás előtti és utáni állapotáról.

Az aszalással elpárolgott a gyümölcs nedvességtartalma, de a vitaminokat megőrizte, így nagyon egészséges maradt a gyümölcs.

3.

Piros alma csüng a fán,
Szakítsd le te barna lány,
Leszakítom, megeszem,
Mert az almát, szeretem.

2. nap

A nap feladata: Ismerkedjenek az alma formájával. Az eddigi ismereteik alapján felidézzük az almafa formáját, a fa részeinek a felsorolása. Gyakorolják a gyurmázással a lapítás a gömbölyítés technikáját.

Térlátás és a finom motorikus mozgás fejlesztése.

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:


1. Piros, zöld, barna só-liszt gyurmából almafa gyurmázása, lapításos technikával.

Az elkészült fákra gömbölyítéssel almákat készítünk. Közben mennyiségi megállapításokat is teszünk az almák számát illetően.

2.Gryllus Vilmos: Alma, alma, piros alma odafönn a fán – című dal meghallgatása , majd közös éneklése

3.


Hüvelykujjam almafa,
Mutató ujjam megrázta
Középső ujjam felszedte
Gyűrűs ujjam haza vitte
A kis ujjam mind megetteM
egfájdult a hasa tőle.

3. nap

A nap feladata: Gyümölcsök csoportosítása, számlálása. Több, kevesebb, ugyanannyi.

Mennyiségbeli megállapításokat teszünk. Számlálás az 5-ös számkörben. Figyelem, gondolkodás, finom motorikus mozgás fejlesztése.

A társas kapcsolatok fejlesztése.

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

1. Mesehallgatás: Szutyejev: Alma

2. Öt darab almát készítek elő egy kis kosárba. Megszámoljuk az almákat, hasonlóságokat, valamint különbözőségeket próbálunk észrevenni az almákon (szín, nagyság).

3. Őszi gyümölcsöstál készítése krepp papírból, ragasztásos technikával.

Előre különböző színű textilekből kivágott tál formákat ragasztunk fel rajzlapra. Majd sablonokkal előrajzolunk alma, körte, valamint szilva formákat a tálra.

A krepp papír gömbölyítésével kitöltik az előre megrajzolt formákat. Annál szebb a kép minél apróbb és minél sűrűbben van kitöltve.

Aki kitartóbb az még leveleket is ragaszthat a gyümölcsöknek.

4. nap

A nap feladata: Az érzelmi kapcsolatok erősítése a körjátékokkal. A kör forma gyakorlása, a viselkedés kultúra kialakítása. Az együttmozgás élménye.

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

1. Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: Alma, alma, piros alma

2. Versismétlés: Csanádi Imre: Alma

Érik az alma,
Hajlik a gallya,
Fűre hajlik, mint egy sátor
A sok édes almától
Szedjük, kapjuk, habosra harapjuk
A többivel, mi legyen?
Holnapra hagyjuk.

****

A sámsoni piacon
Almát árul egy asszony
Gyere pajtás vegyük meg
Ketten vagyunk együk meg

3. Hej a sályi piacon - körjáték

4. Mi változott meg? Az asztalra különböző őszi gyümölcsöket helyezek el, jól megfigyeljük, hogy mi és hány darab található az asztalon, majd letakarjuk egy takaróval a gyümölcsöket a gyerekek befogják a szemüket. Megváltoztatom a gyümölcsök számát és elhelyezkedését. Ki kell találni mi változott meg!

5. nap

A nap feladata: Az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztése. Esztétikai ízlés formálása. Közös dekoráció készítése a csoportban található őszi águnkra. Finom motorikus mozgás fejlesztése. Ismerkedés a tapéta ragasztóval.

A témához kapcsolódó kompetenciás tevékenységek:

1. Itt a köcsög mi van benne- ismétlő mondóka

2. Alma, valamint körte kasírozása dísztökre, valamint előre megvásárolt körte sablonra. Őszi gyümölcsöket készítünk a csoport szobában található őszi ágra. A bekevert tapéta ragasztóval bekenjük a dísztököket, majd a szintén előre kivágott piros (alma forma) és zöld(alma csutka) színű gyűrt papírral bevonjuk. Ezt a műveletet addig végezzük, amíg teljesen be nem lesz vonva a tök forma és a papír egyenletesen nem simul. Ugyanezt a műveletet végezzük a körte formánál is. Majd száradni hagyjuk a formákat, száradás után felfüggesztjük a gyümölcsöket.

3. Igény szerint almát, valamint őszi gyümölcsöket ábrázoló színezőket lehet még színezni.

A hét összegzése:

A gyerekeknek nagyon élmény dúsan, jó hangulatban telt ez a hét. Sok új dologgal, technikával, mondókával, verssel ismerkedtünk meg. Építettünk a tapasztalataikra, élményeikre. Minden nap a mikro csoportos foglalkozásokat próbáltuk szem előtt tartani, ennek tükrében, a komplexitás és a differenciálás jól érvényesült a hét folyamán


Létrehozás dátuma: 2010. január 27.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 19.