VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Hírek  |  Bűnmegelőzési tanácsok
Nyomtatható verzió
Bűnmegelőzés tanácsok

Újabb év, újabb tavasz! Egyre több gazdálkodó a termelésével kapcsolatos gépek, berendezések és eszközök külterületi tanyás ingatlanokra történő kitelepítésével biztosítja a termeléshez szükséges feltételeket. Fontos az esetleges lopások elkerülése érdekében, hogy csak a szükséges mértékben hagyjanak értékeket őrizetlenül az ingatlanok környékén. A nem használt berendezésék (szivattyúk, vezetékek, öntözéstechnikai berendezések, göngyölegek) területen hagyása esélyt adhat a tolvajok számára azok eltulajdonítására! Éppen ezért fontos, hogy a nem használt gépeket, göngyölegeket, eszközöket védett , vagy zárható helyen tárolják, illetve ami a napi használat miatt nélkülözhetetlen azt az „átutazó” szemlélő elől „elrejtve” ( letakarva, vagy olyan helyen ahol nem látható a dűlő utakról) próbálják tartani.

Mindezek mellet nagyon fontos felhívni a figyelmet egyrészt Forráskúton a téli időszakban a szén-monoxid mérőkkel házaló, és azt a tényleges árnál drágábban értékesítő magukat szakértő emberekre , akik általában az idős emberek jóhiszeműségére alapozva végezték a lakosságot megkárosító tevékenységüket illetve a továbbra is országosan és a saját lakókörnyezetünkben jelen lévő trükkös lopások tényéről. Eme sajnálatos jelenség kapcsán a következőket javasoljuk a lakosság számára:

A trükkös lopás kifejezés olyan bűnelkövetési formákat takar, amikor az emberi jóhiszeműségre építve, a figyelem különféle módon történő tudatos elterelésével történik meg az idegen értéktárgy eltulajdonítása, vagyis a lopás.

Az alkalmazott trükkök végtelenek, az elkövetők legtöbbször jólöltözött, megnyerő modorú emberek, akik rugalmasan, rendkívül gyorsan alkalmazkodnak az adott szituációhoz.

Az elkövetők legtöbb esetben legalább ketten vannak, hiszen míg az egyik eltereli a sértett figyelmét, a másik szabadon el tudja tulajdonítani az értékeit. Minden esetben először arra törekednek, hogy beengedjék őket a lakásba, majd, hogy az áldozatuk valamilyen módon felfedje előttük az otthon tartott készpénz rejtekhelyét, melyre legtöbbször a „nagyobb címletű bankjegy felváltása” trükköt alkalmazzák.

A trükkös tolvajok legtöbbször az alábbi legendákkal kérnek bebocsátást:

Azzal csengetnek be a kiszemelt áldozatukhoz, hogy pénzt hoztak a nyugdíjfolyósítótól vagy az önkormányzattól, illetve közüzemi szolgáltató munkatársaként a számlán jelentkező túlfizetést hozták ki az ügyfélnek.

Jellemző a vásárlási vagy eladási szándékkal történő házalás során ( pl..fa-, burgonya vagy hagyma eladás, vasanyag, régi használati tárgyak megvásárlása..stb.. ) történő átverés is. Lényeges, hogy az átadott összegből vissza kelljen adni a gyanútlan sértettnek, mert eközben figyelik meg, hogy hol tárolja a megtakarítását, majd a sértett figyelmét elterelve gyorsan elemelik a félretett pénzt, ezután sietősen távoznak.

Jellemzően kapcsolódik az esetekhez a 20.000,- Ft-os bankjegy felváltatása. Erre gyorsan előkerül a biztonságosnak vélt rejtekhelyen tartott pénz, így a tolvajnak már nem is kell keresgélni. Régi módszer, hogy az elkövető hirtelen „rosszul érzi magát” és vizet kér. Amíg a jó szándékú áldozat a konyhába megy, máris a bűnöző zsebébe vándorol a zsákmány.

Előfordult, hogy az elkövetők a sértett fia, családtagja ismerősének adják ki magukat, akik a készpénz tartozásukat hozták, mely megfizetéséhez a sértettet pénzváltásra kérték.

A főként idősek sérelmére elkövetett „trükkös lopások” megelőzésével kapcsolatban a következőket tanácsoljuk:

• Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, vagy bármilyen jó üzletet kínálnak, esetleg segítséget kérnek ( pl.. wc-re szeretnének elmenni, vagy rosszullét miatt kérnek egy pohár vizet ) ! Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, az igazolványa alapján nem tudják eldönteni, ki ő, kérjenek segítséget (kérjék meg a szomszédot, hogy jöjjön át, vagy telefonon ellenőrizzék a személyüket, hívják a rendőrséget vagy a helyi önkormányzatot)

• Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy legyen ott valaki, akiben megbíznak, és ne engedjék az idegeneket szabadon mozogni a lakásban.

• Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket – ha ez mégis megtörténik – ne vegyék elő idegen jelenlétében!

• Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtaját és a kaput!

• Nagyon fontos saját, biztonsági „hálózatot” kiépíteni, a közelben lakó, élő, könnyen elérhető, megbízható személyekből (rokon, szomszéd), akiktől azonnal lehet segítséget kérni, akár telefonon is. A telefonszámuk legyen mindig a telefon közelében! Nemcsak akkor lehet fontos, amikor bűncselekmény gyanúja merül fel, hanem egyéb okból is (például egészségügyi ok) szorulhatnak segítségre.

• Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha egy mód van rá írják fel gépkocsijuk rendszámát!

Nemcsak az idős emberek figyelmét szeretnénk felhívni a fentiekben leírt hasonló cselekmények megelőzése érdekében, hanem azokét is, akiknek idős vagy egyedül élő hozzátartozója van. Beszéljenek velük erről a veszélyhelyzetről, hívják fel a figyelmet arra, hogy tartsák zárva a lakás ajtaját és a kaput is, akkor is, ha otthon tartózkodnak, és ha idegenek jelentkeznek, telefonon azonnal kérjenek segítséget, akár a rokonoktól, szomszédoktól vagy a Rendőrségtől! (forrás: www.police.hu)

Kovács István

Forráskúti Polgárőr Egyesület elnöke


Létrehozás dátuma: 2016. május 04.
Utolsó módosítás dátuma: 2016. május 04.